Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Επεξεργαστής κειμένου (Word 2007)

Ο επεξεργαστής κειμένου είναι ένα ισχυρό εργαλείο και μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας διδασκαλίας ή να αποτελέσει το πεδίο για δραστηριότητες προγύμνασης και εξάσκησης (drill and practice). Βασικές πληροφορίες για τις δυνατότητες του word 2007 μπορούμε να πάρουμε από τις παρακάτω διευθύνσεις:http://theodoros.gr/seimiwseis/20_Word2007.pdf 
                   http://tetradiomathiti.files.wordpress.com/2014/02/word2010.pdf  

Με βασική πηγή τις διεύθυνσεις:  http://theodoros.gr/seimiwseis/20_Word2007.pdf  
και  http://tetradiomathiti.files.wordpress.com/2014/02/word2010.pdf  
παραθέτω κάποιες βασικές συμβουλές πληκτρολόγησης και ενημέρωσης πάνω στα εργαλεία του Word 2007:
 • Αν θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα (εξαναγκασμένη αλλαγή) πατάμε και κρατάμε πατημένο το CTRL και πατάμε ENTER. 
 • Κεφαλίδα: είναι το περιθώριο από την άκρη του χαρτιού μέχρι εκεί που αρχίζει το κείμενο.
 • Υποσέλιδο: είναι το περιθώριο από την άκρη του χαρτιού μέχρι εκει που τελειώνει το κείμενο.
 • Η εσοχή της πρώτης σειράς των πραγράφων γίνεται με το πλήκτρο TAB.
 • Αν θέλουμε να επιλέξουμε μόνο μερικά γράμματα και δυσκολευόμαστε να το κάνουμε, πηγαίνουμε τον δρομέα αριστερά από το πρώτο των γραμμάτων που θέλουμε να επιλέξουμε, πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατάμε το πλήκτρο με το δεξί βέλος τόσες φορές όσες είναι τα γράμματα που θέλουμε να επιλέξουμε.
 • Για αλλαγή γλώσσας είτε από την ένδειξη κάτω δεξιά γραμμή εργαλείων είτε με το συνδυασμένο πάτημα του αριστερού πλήκτρου ALT και SHIFT.
 • Enter: δεν ξεχνάμε να το πατάμε στο τέλος της παραγράφου. Παράγραφος για το Word είναι ότι αρχίζει από πάτημα Enter και τελειώνει σε πάτημα Enter.
 • Σημείο στίξης: μεταξύ λέξης και σημείου στίξης δεν αφήνουμε κενό. Μεταξύ σημείου στίξης και λέξης αφήνουμε ένα κενό.
 • Διαλυτικά: προτού πατήσουμε το φωνήεν, πατάμε και κρατάμε πατημένο το SHIFT και πατάμε το πλήκτρο του τόνου.
 • Τόνος και Διαλυτικά: προτού πατήσουμε το φωνήεν, πατάμε και κρατάμε πατημένο το δεξί  ALT και πατάμε το πλήκτρο του τόνου ή shift και w και στη συνέχεια το φωνήεν.
 • Απόκρυψη/ Εμφάνιση της κορδέλας: διπλό κλικ στην καρτέλα.
 • Μορφοποίηση παραγράφων: καρτέλα Κεντρική -> ομαδα Παράγραφος ή καρτέλα Διάταξη σελίδας-> ομάδα Παράγραφος.
 • Διαμόρφωση σελίδας: για τον προσανατολισμό της σελίδας,τα περιθώριά της, το μέγεθός της..., καρτέλα Διάταξη σελίδας->ομάδα Διαμόρφωση σελίδας.
 • Αριθμός σελίδας:  καρτέλα Εισαγωγή-> ομάδα Κεφαλίδες και Υποσέλιδα-> αριθμός σελίδας.
 • Εικόνα: καρτέλα Εισαγωγή -> ομάδα Απεικονίσεις.
 • Μορφοποίηση εικόνας: αφού την έχω επιλέξει με κλικ επάνω της -> καρτέλα Εργαλεία εικόνας -> Μορφοποίηση η οποία εμφανίζετα αυτόματα ή δεξί κλικ πάνω της.
 • Αυτόματα σχήματα: καρτέλα Εισαγωγή -> ομάδα Απεικονίσεις
 • Εργαλεία Σχεδίασης: επιλέγουμε πρώτα το σχήμα από την ομάδα Απεικονίσεις και στη συνάχεια εμφανίζονται αυτόματα τα εργαλεία Σχεδίασης.
 • WordArt: για εντυπωσιακές επικεφαλίδες: καρτέλα Εισαγωγή -> ομάδα Κείμενο.
 • Περιγράμματα κειμένου-σελίδας/σκίαση: καρτέλα Διάταξη σελίδας-> ομάδα Φόντο σελίδας.
 • Υποσημειώσεις(παραπομπές): καρτέλα Αναφορές -> ομάδα Υποσημειώσεις
 • Στήλες: για να μοιάζει το έγγραφό μας με εφημερίδα: καρτέλα Διάταξη σελίδας-> ομάδα Διαμόρφωση σελίδας.
 •  Αρχίγραμμα: επιλέγουμε το γράμμα και : καρτέλα Εισαγωγή-> ομάδα Κείμενο.
 • Πίνακες: με έναν πίνακα μπορούμε να κάνουμε πολλά στο έγγραφό μας όπως αίτηση, διαβιβαστικό έγγραφο, αριθμητικές πράξεις...καρτέλα Εισαγωγή -> ομάδα Πίνακες. Θυμάμαι τρία βασικά για τους πίνακες:
 1. Εισαγωγή
 2. Επιλογή Πίνακα/Στήλης/Γραμμής/Κελιού
 3. Μορφοποίηση: δεξί κλικ -> Ιδιότητες πίνακα
 • Συγχώνευση/Διαίρεση κελιών: τα επιλέγουμε-> δεξί κλικ-> εργαλείο συγχώνευσης ή εργαλείο διαίρεσης κελιών.
 • Ταξινόμηση των περιεχομένων των κελιών: καρτέλα Διάταξη-> ομάδα Δεδομένα ->Ταξινόμηση.
 • Προσθεση γραμμής στον πίνακα: μετά από την τελευταία γραμμή τοποθετούμε το δρομέα στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατάμε Tab.
 • Πίνακας Περιεχομένων: καρτέλα Αναφορές-> ομάδα Πίνακας περιεχομένων= ανοίγει ένα παράθυρο με διάφορα στυλ περιεχομένων.
 • Διαίρεση οθόνης: για να διαιρέσουμε την οθόνη σε δύο τμήματα, καρτέλα Προβολή-> ομάδα Παράθυρο->Διαίρεση και σύρουμε την οριζόντια γραμμή που θα εμφανιστεί ή το σημείο της διαίρεσης που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του οριζόντιου χάρακα.
 • Εύρεση- Αντικατάσταση λέξεων κειμένου ή κειμένου: καρτέλα Κεντρική-> ομάδα Επεξεργασία. Με την Εύρεση μπορούμε να ωρούμε γρήγορα λέξη ή λέξεις του κειμένου ενώ με την Αντικατάσταση να αντικαταστήσουμε τον ίδιο όρο με έναν άλλο σε όλο το κείμενο στο λεπτό, αφού βέβαια τους έχουμε επιλέξει πρώτα.
 • Ευρετήριο όρων: καρτέλα Αναφορές-> ομάδα Ευρτήριο. Πρώτα κάνουμε σήμανση των λέξεων που θέλουμε να αναγράφονται στο ευρετήριο και μετά εισάγουμε το ευρετήριο στο τέλος του εγγράφου. Για τη σήμανση των λέξεων κάνουμε κλικ -> σήμανση καταχώρησης-> ανοίγει παράθυρο-> Κύρια-> η λέξη που επιλέξαμε-> σήμανση: η λέξη μπήκε στο ευρετήριο- σήμανση όλων: εμφανίζονται στο ευρετήριο όλες οι σελίδες του εγγράφου στις οποίες υπάρχει αυτή η λέξη. 
 • Εισαγωγή σχολίου: επιλέγω λέξη ή κείμενο-> καρτέλα Αναθεώρηση-> ομάδα σχόλια-> Δημιουργία σχολίου-> πληκτρολογώ το σχόλιο στο πλαίσιο ή στο παράθυρο Αναθεώρηση. Για περισσότερες πληροφορίες πολύ καλή η διεύθυνση:  http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA001219010.aspx#BM1
 • Σύγκριση εγγράφων: καρτέλα Αναθεώρηση-> σύγκριση εγγράφων. Με το Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και να προβάλετε τις αλλαγές μεταξύ των εκδόσεων. Για περισσότερεσ πληροφορίες: http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010202675.aspx
 • Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης: δεξί κλικ στο εργαλείο που θέλουμε να προσθέσουμε-> εμφανίζεται Μενού-> Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Για να καταργήσουμε δεξί κλικ στο εργαλείο που θέλουμε-> Κατάργηση από την γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και από το βελάκι που είναι δεξιά του τελευταίου εργαλείου.
 • Κουμπί Office (πάνω αριστερά): από τα πιο βασικά-> κάνουμε κλικ πάνω του και εμφανίζεται ένα παράθυρο για να ανοίξουμε, αποθηκεύσουμε, εκτυπώσουμε κάποιο έγγραφο.
 • Επιλογές του Word: στο παράθυρο που άνοιξε πατώντας το κουμπί Office-> κάτω υπάρχει το παράθυρο με τις επιλογές του Word-> κλικ για επιλογές παραμετροποίησης του Word.
 • Εισαγωγή αρχείου: Εισαγωγή-> Εικονίδιο Εισαγωγή Αντικειμένου->Κείμενο από αρχείο-> επιλέγουμε το όνομα του αρχείου που θα μεταφερθεί και πατάμε Εισαγωγή.
 • Επιλογή ολόκληρου εγγράφου: κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control και πατάμε τη στήλη επιλογής ή τριπλοπατάμε στη στήλη επιλογής.
 • Αναδίπλωση κειμένου: με τον όρο αναδίπλωση κειμένου εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο το γραφικό αντικείμενο ενσωματώνεται μέσα στο κείμενο του εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναδιπλώσουμε το κείμενο γύρω από τις πλευρές του γραφικού ή πάνω και κάτω από το γραφικό αντικείμενο. Επιλέγουμε το αντικείμενο και μετά το μορφοποιούμε.
 • Αποθήκευση ως: την χρησιμοποιούμε μόνο όταν πρόκειται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας για πρώτη φορά.
 • Αποθήκευση: για κάθε επόμενη φορά που θα το αποθηκεύσουμε.
 • Γραμματοσειρά Palatino Linotype: είνα πολυτονική ελληνική γραφή απαραίτητη για τα πολυτονικά αρχαία κείμενα.
 • Τα αρχεία με επέκταση .doc ή .docx σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν με το Word.
 • Και μην ξεχνάμε: επιλέγουμε αρχεία, εικόνες, σχήματα για να τα μορφοποιήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.