Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Τι και ποια είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά για τα φιλολογικά μαθήματα;

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι ανοιχτά ή κλειστά διερευνητικά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες για την κατηγοροποίησή τους και για την αξιολόγησή τους δες Θεωρία-> Ορολογία.
Στη συνέχεια καταγράφονται τα πιο βασικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και λογισμικά που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία:

Α. ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ηλεκτρονικά λεξικά
Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκυο http://www.greek-language.gr
 • Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
 • Επιτομή του λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής  Δημώδους Γραμματείας (Ε. Κριαρά).
 • Ελληνοαγγλικό Λεξικό (Αρχείο Γεωργακά).
 • Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-Συμαιωνίδη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
 • Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής.
Στη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greekLang/help/00.html  ο χρήστης θα βρει αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των λεξικών της πύλης. Επίσης στην πύλη θα βρει καταγραφή και αναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών λεξικών για τη νέα και την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Επίσης αναλυτική παρουσίαση των λεξικών καιτων σωμάτων κειμένων δίνει και ο σύνδεσμος:  http://peiramatismoi.wikispaces.com/

Σώματα κειμένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες

Σώματα κειμένων για τη ν.ε. γλώσσα
 1. Σώμα κειμένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/modern greek/bibliographies/corpora/pyli.html
 2.  Σώμα κειμένων του Ι.Ε.Λ. (ΕΘΕΓ) http://hnc.ilsp.gr/default.asp
 3.  Σώμα κειμένων ΣΕΚ http://www.sek.edu.gr
Σώματα κειμένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες για τη ν.ε. λογοτεχνία 

1. " Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση" υπάρχουν τα εξής:
 • Ψηφιακές ανθολογίες ν.ε.λογοτεχνίας 
2. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού http;//www.snhell.gr/
3. ΠΟΘΕΓ: Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας http://www.potheg.gr/

Σώματα κειμένων για την αρχαία ελληνική γλώσσα
1. Πύλη για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αρχαία Ελληνικά http://www.greek-language.gr
2. Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature http://www.tig.uci.edu
3. The Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/
4. Navicula Bacchi http://www.gottwein.de πλούσιος δικτυακός τόπος για την Α.Ε. και τη λατινική γλώσσα.
5. Ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά   http://www.akwn.net/


B.KΛΕΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Εδώ παραθέτουμε συνδέσμους με λίστες του υπαρχοντος στην Ελλάδα σχετικού λογισμικού. Αν αξιοποιηθεί κάποιο από τα περιβάλλοντα αυτά προτείνουμε να είναι κάποιο που στην κατηγορία τύπου λογισμικού χαρακτηρίζεται ως "εκπαιδευτικό παιχνίδι" ή "διερευνητικό περιβάλλον".
Γ.ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΛΛΑΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δ.ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
 1. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για όλα τα φιλολογκά μαθήματα:
 • Πύλη για την ελληνική γλώσσα και την γλωσσική εκπαίδευση  http://www.greek-language.gr
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ηλεκτρονικός Κόμβος  http://www.komvos.edu.gr/
 • Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ http://www.e-yliko.gr/
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης http://www.pi-schools.gr/hdtc/ (νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία, πληροφορικός αλφαβητισμός, σενάρια χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ανακοινώσεις- συνέδρια, χρήσιμες διευθύνσεις)
 • Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης http://www.edutv.gr/
 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση http://e-learning.sch.gr/
 • Ψηφιακό Σχολείο: για να κατεβάσετε e-books και όχι μόνο!   http://digitalschool.ypaideias.gr/
 •  Φιλόλογος στο διαδίκτυο (και με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και εικονικές περιηγήσεις στα μουσεία) http://gseremetakis.blogspot.gr/p/blog-page_1.html
 • Lexigram: δωρεάν e-books   http://www.lexigram.gr/products/
     2. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για τη νεοελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της:
βλ. ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων και βιβλιοθήκες, όπως αναφέρονται πιο πάνω.

     3. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για τη νεοελληνική λογοτεχνία και τη διδασκαλία της
     4. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
     5. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για την Ιστορία και την ιστορική εκπαίδευση 
Βάσεις δεδομένων: 
Διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες 
Αναπαραστάσεις εικονικής πραγματικότητας:
 Οι αναπαραστάσεις από το ΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
Περιήγηση στην Κωνσταντινουπολη  http://www.360tr.com/34 istanbul/ayasofya/english/
Κι όμως μπορούν να πουν μια ιστορία  https://www.youtube.com/watch?v=vQfDIVQDBSU
Τρισδιάστατη απεικόνιση της αρχαίας Αθήνας  http://eranistis.net/wordpress/2014/06/14/
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας   http://kotsanas.com/ 
Ταφικά έθιμα στην αρχαία Αθήνα   https://www.youtube.com/watch?v=-MoNGdzesKw
Μουσείο της πόλεως των Αθηνών    http://www.athenscitymuseum.gr/#


Χρονολογικοί Πίνακες-Χροναγραμμές:
HyperHistory   http://www.hyperhistory.com/
TimeToast    http://www.timetoast.com/

Ιστορικοί χάρτες:
Εφαρμογή on line  http://www.gisforhistory.org/
Το λογισμικό Centennia Ιστορικός Άτλαντας   http://www.euratlas.com
Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας  http://www.culture.gr/
Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες   http://www.ekped.gr/praktika10/philo/020.pdf

Πολυμεσικά εκπαιδευτικά παιχνίδια:
"Εάλω η Πόλις"  http://web.cc.uoa.gr/~araptis/ealos/intro.html
Η Καστροπολιτεία του Μυστρά   http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/
Θεόδωρος, στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο  http://theodoros.ime.gr
Τα μυστικά του κάστρου  http://www.tpe-education.com/soft/node/2

Ε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WEB 2.0
Χρήσιμο υλικό, ιδέες και παραδείγματα μπορεί να αντλήσει κανείς από τους παρακάτω διαδικτυακούς χώρους:

http://www.edublogger.gr/  για εκπαιδευτικά ιστολόγια
http://blogs.sch.gr/     για δημιουργία ή αναζήτηση ιστολογίων
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/   χώρος παρουσίασης εργασιών, συζητήσεων, προβληματισμών...
http://neoellinika.blogspot.com  για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας
http://filologos-tpe.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html  επιμόρφωση φιλολόγων στις ΤΠΕ: τα πάντα που αφορούν τη σχέση φιλολόγου και διαδικτύου

(Πηγές: επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπ/κων στα ΚΣΕ
              http://kalidouleia.blogspot.gr/) 

2 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.