Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς φτιάχνω ένα σενάριο;;;;

Δομή σεναρίου (Πρόταση δομής σεναρίου σύμφωνα με το ΕΑΙΤΥ :  ict_scenario_domi)


Εκπαιδευτικό σενάριο

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

1.4 Συμβατότητα με το A.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.


1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

(Γνωστικά) Προαπαιτούμενα

1.6 Διδακτικοί Στόχοι

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο


Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών


Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία


1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια

Μεθοδολογική προσέγγιση

Π.χ.: (Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων ΤΠΕ μέσα από τις οποίες γίνεται  ο εντοπισμός του «ξένου» στο χώρο και στο χρόνο, στην κοινωνία, στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη γλώσσα και μέσα μας και αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων στο ζήτημα του «ξένου» και την εξοικείωση τους με την έννοια αυτή. Αναπτύσσεται μια μορφή  μεταγνώσης με την επίγνωση διαδικασιών της ατομικής και της συλλογικής και της κριτικής τους σκέψης, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό σενάριο συντελεί στην «απόλαυση» της δημιουργίας, στην ικανοποίηση από την αίσθηση της προσωπικής έκφρασης και στη καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη γραπτή έκφραση.)

2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Π.χ.: (Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα/πρόβλημα που εξετάζεται και να διερευνήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις (διαδίκτυο), να κατανοήσουν την έννοια του «ξένου», να οργανώσουν και να καταγράψουν τις σκέψεις τους (επεξεργαστής κειμένου), να τις οπτικοποιήσουν (προγράμματα ζωγραφικής & σχεδιαστικά) να τις αναλύσουν (συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης)  να τις συνθέσουν κρίνοντάς τες και να τις εκφράσουν μέσα από την παρουσίασή τους (λογισμικό παρουσίασης).

2.2 Το προτεινόμενο σενάριο

(Παρουσίαση δραστηριοτήτων με φύλλα εργασίας)
2.3 Επέκταση –Αξιολόγηση
3. Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.