Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ερωτόκριτος, Φύλλα ΕργασίαςΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ:  Ερωτόκριτος 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Α. Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσετε πληροφορίες που αφορούν τις παρακάτω θέσεις:
1.    Ποιος είναι ο Ερωτόκριτος. Βιογραφικά στοιχεία, εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες που μας δίνουν την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα του.
2.    Ποια είναι τα αισθήματά του για την Αρετούσα.
3.    Ποιες κοινωνικές αντιλήψεις τον εμποδίζουν να την παντρευτεί. Αποτελούν οι αντιλήψεις δεσμευτικό παράγοντα στις αποφάσεις του και τι αποφασίζει τελικά να κάνει;
4.    Ποια είναι τα σχέδια του Ρήγα για τον Ερωτόκριτο;
Ενδεικτικά σας δίνω τους δικτυακούς τόπους:
 http://www.slideshare.net/christoforosdinabosgas/2-27706129       www.google.gr                                                                   
  http://dschool.edu.gr/  (διαδραστικά σχολικά βιβλία, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)                                                
 http://www.nationalgallery.gr/site/content.php Εθνική Πινακοθήκη, αναζητήστε υλικό που αφορά το γάμο, τις κοινωνικές σχέσεις στην εποχή της Αναγέννησης. 
 
Β. Επίσης να ερευνήσετε το θέμα του προξενιού και των κοινωνικών αντιλήψεων για το γάμο. Ποιες είναι οι κοινωνικές αντιλήψεις που εμποδίζουν το γάμο των δύο νέων. 

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι:
Πύλη για την ελληνική γλώσσα:  http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html και
Σπουδαστήριο του νέου ελληνισμού: http://www.snhell.gr/references/quotes/writers.asp
 
(να κάνετε αναζήτηση των λημμάτων αλλά και αναζήτηση στα Σώματα Κειμένων) 
 Γ. Ακούστε μελοποιημένο τον Ερωτόκριτο και επιλέξτε την εκτέλεση που σας αρέσει να την παρουσιάσετε στην τάξη.
 Ενδεικτικά σας δίνω τις παρακάτω σελίδες:
 http://www.youtube.com/watch?v=w91CLw2gkDI   Κι αν τα μάτια σου Β. Παπακωνσταντίνου
http://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU Ερωτόκριτος (αποχαιρετισμός) - Νίκος Ξυλούρης

Να αναρτήσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στο blog της τάξης σας.

   

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ:  ΠΕΖΟΣΤΡΑΤΟΣ                                                                                              ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Α. Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσετε πληροφορίες που αφορούν τις παρακάτω θέσεις:
1.    Ποιος είναι ο Πεζόστρατος. Βιογραφικά στοιχεία, εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες που μας δίνουν την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα του.
2.    Πως σκέφτεται να προσεγγίσει τον βασιλιά.
3.    Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί στο λόγο του για να τον πείσει να δεχτεί το γάμο του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα.
4.    Πως αντιλαμβάνεται την ευτυχία για τον γιο του.
Ενδεικτικά σας δίνω τους δικτυακούς τόπους:
 http://www.slideshare.net/christoforosdinabosgas/2-27706129                  
  www.google.gr                                                                                   http://dschool.edu.gr/  (διαδραστικά σχολικά βιβλία, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)                                                                 
  http://www.nationalgallery.gr/site/content.php Εθνική Πινακοθήκη, αναζητήστε υλικό που αφορά το γάμο, τις κοινωνικές σχέσεις στην εποχή της Αναγέννησης.                                                                               
Β. Επίσης να ερευνήσετε το θέμα του προξενιού και των κοινωνικών αντιλήψεων για το γάμο. Ποιες είναι οι κοινωνικές αντιλήψεις που εμποδίζουν το γάμο των δύο νέων. 
 Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι:
Πύλη για την ελληνική γλώσσα:  http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html και
Σπουδαστήριο του νέου ελληνισμού: http://www.snhell.gr/references/quotes/writers.asp
 
(να κάνετε αναζήτηση των λημμάτων αλλά και αναζήτηση στα Σώματα Κειμένων) 
 Γ. Ακούστε μελοποιημένο τον Ερωτόκριτο και επιλέξτε την εκτέλεση που σας αρέσει να την παρουσιάσετε στην τάξη. Ενδεικτικά σας δίνω τις παρακάτω σελίδες:
 http://www.youtube.com/watch?v=w91CLw2gkDI   Κι αν τα μάτια σου Β. Παπακωνσταντίνου
http://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU Ερωτόκριτος (αποχαιρετισμός) - Νίκος Ξυλούρης 

Να αναρτήσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στο blog της τάξης σας. 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Α. Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσετε πληροφορίες που αφορούν τις παρακάτω θέσεις:
1.    Ποιος είναι ο Ηράκλης. Βιογραφικά στοιχεία, εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες που μας δίνουν την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα του.
2.    Ποια είναι η αντίδρασή του στην πρόταση γάμου του Πεζόστρατου. Γιατί αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
3.    Γιατί δεν θέλει να μαθευτεί η πρόταση του προξενιού και απειλεί τον Πεζόστρατο να μην το φανερώσει. Τι μαρτυρά η στάση του αυτή για τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής.
4.    Πως αντιλαμβάνεται την ευτυχία για την κόρη του.
Ενδεικτικά σας δίνω τους δικτυακούς τόπους:
 http://www.slideshare.net/christoforosdinabosgas/2-27706129     www.google.gr                                                                     
 http://dschool.edu.gr/  (διαδραστικά σχολικά βιβλία, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)                                                
 http://www.nationalgallery.gr/site/content.php Εθνική Πινακοθήκη, αναζητήστε υλικό που αφορά το γάμο, τις κοινωνικές σχέσεις στην εποχή της Αναγάννησης

  Β. Επίσης να ερευνήσετε το θέμα του προξενιού και των κοινωνικών αντιλήψεων για το γάμο. Ποιες είναι οι κοινωνικές αντιλήψεις που εμποδίζουν το γάμο των δύο νέων.  

 Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι:

Πύλη για την ελληνική γλώσσα:  http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html και
Σπουδαστήριο του νέου ελληνισμού: http://www.snhell.gr/references/quotes/writers.asp 
(να κάνετε αναζήτηση των λημμάτων αλλά και αναζήτηση στα Σώματα Κειμένων)
 Γ. Ακούστε μελοποιημένο τον Ερωτόκριτο και επιλέξτε την εκτέλεση που σας αρέσει να την παρουσιάσετε στην τάξη.

 Ενδεικτικά σας δίνω τις παρακάτω σελίδες:
http://www.youtube.com/watch?v=w91CLw2gkDI   Κι αν τα μάτια σου Β. Παπακωνσταντίνου 

http://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU Ερωτόκριτος (αποχαιρετισμός) - Νίκος Ξυλούρης 

  Να αναρτήσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στο blog της τάξης σας.            

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
Αφού διαβάσετε και το υπόλοιπο έργο:
1.    Ποια είναι το τέλος της σχέσης των δύο ερωτευμένων νέων;
2.    Με ποιο τρόπο ο Ερωτόκριτος έγινε τελικά αποδεκτός από τον Ρήγα για άνδρας της θυγατέρας του;
3.    Υπάρχουν σήμερα κοινωνικές προκαταλήψεις που θα εμπόδιζαν τη δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο νέων ανθρώπων;

Αφού ολοκληρώσετε και τα τέσσερα φύλλα εργασίας να «σκηνοθετήσετε» μια δική σας ιστορία που θα είναι επηρεασμένη από την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Αφήστε τη φαντασία σας να δημιουργήσει μία ταινία κατασκευασμένη με το εκπαιδευτικό εργαλείο MovieMaker και με πρωταγωνιστές δύο σύγχρονους νέους, που όμως θα διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των δύο ηρώων μας. Μπορείτε να αναφέρετε ως ανασταλτικό παράγοντα στην ολοκλήρωση της αγάπης τους όποια κοινωνική προκατάληψη επιλέξετε. Μην παραλείψετε η ταινία σας να περιέχει και τις χαρακτηριστικές φιγούρες του Πεζόστρατου και του Ρήγα. Δεσμεύεστε μόνο στην επιλογή της μουσικής του έργου σας, που σας ζητείται να το επενδύσετε με την ερμηνεία του Ν. Ξυλούρη, «Ερωτόκριτος, Τα θλιβερά μαντάτα».
                                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.