Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Ερευνητική Εργασία: Ερωτόκριτος

Η ερευνητική εργασία γίνεται με συνεξέταση κειμένων. Τα κείμενα ανήκουν στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄Λυκείου, τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Τα φύλλα εργασίας είναι τα ακόλουθα:


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ Α
Η θέση της γυναίκας σε σχέση με την κοινωνία και τα ιστορικά δρώμενα στα έργα:


Για την ανάλυση να λάβετε υπόψη σας:
Ø  Ποια η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (εξετάζεται ο ρόλος ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ).
Ø  Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι προσδοκούν οι μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;)
Ø  Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει το ρόλο που του αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό το ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
Ø  Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
Ø  Εν τέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
Ø  Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
Ø  Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των ηρώων;
Ø  Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
Ø  Πώς παρουσιάζεται η κοινωνική θέση της γυναίκας στην εποχή που γράφεται το κάθε έργο;
Ø  Να συσχετίσετε αυτές τις  απόψεις με την εποχή μας;

Να παράγετε γραπτό λόγο με το εκπαιδευτικό εργαλείο p.p.t. ( 5-6 διαφάνειες)
Χρονική διάρκεια: 1 εβδομάδα


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ Β
 Έρωτας
Για την ανάλυση να λάβετε υπόψη σας:
Ø  Ποια η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (εξετάζεται ο ρόλος ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ).
Ø  Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι προσδοκούν οι μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;)
Ø  Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει το ρόλο που του αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό το ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
Ø  Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
Ø  Εν τέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
Ø  Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
Ø  Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των ηρώων;
Ø  Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
Ø  Πώς παρουσιάζεται η κοινωνική θέση της γυναίκας στην εποχή που γράφεται το κάθε έργο; (Να συζητήσετε το πρόβλημα σχολιάζοντας το πέμπτο απόσπασμα του «Γιούγκερμαν»,).
Ø  Να συσχετίσετε αυτές τις  απόψεις με την εποχή μας;

Να παράγετε γραπτό λόγο με το εκπαιδευτικό εργαλείο p.p.t. ( 5-6 διαφάνειες)
Χρονική διάρκεια: 1 εβδομάδα
·       ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
·       ΟΜΑΔΑ Γ
·         3. Πατριαρχική οικογένεια
·         Για την ανάλυση να λάβετε υπόψη σας:
·         Ποια η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (εξετάζεται ο ρόλος ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ).
·         Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι προσδοκούν οι μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;)
·         Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει το ρόλο που του αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό το ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
·         Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
·         Εν τέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
·         Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
·         Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των ηρώων;
·         Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
·         Πώς παρουσιάζεται η κοινωνική θέση της γυναίκας στην εποχή που γράφεται το κάθε έργο;
·         Να συσχετίσετε αυτές τις  απόψεις με την εποχή μας;

·         Να παράγετε γραπτό λόγο με το εκπαιδευτικό εργαλείο p.p.t. ( 5-6 διαφάνειες)
·         Χρονική διάρκεια: 1 εβδομάδα

     
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ Δ
Η θέση της ανύπαντρης γυναίκας στην κοινωνία του 20ου αι
Για την ανάλυση να λάβετε υπόψη σας:
Ø  Ποια η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (εξετάζεται ο ρόλος ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ).
Ø  Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι προσδοκούν οι μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;)
Ø  Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει το ρόλο που του αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό το ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
Ø  Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
Ø  Εν τέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
Ø  Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
Ø  Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των ηρώων;
Ø  Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
Ø  Πώς παρουσιάζεται η κοινωνική θέση της γυναίκας στην εποχή που γράφεται το κάθε έργο; Να λάβετε υπόψη σας το θέμα της προίκας στον γάμο δίνοντας  έμφαση στον άξονα έρωτας-δοκιμασία-επανάσταση στο κείμενο «Η Τιμή και το Χρήμα» .
Ø  Να συσχετίσετε αυτές τις  απόψεις με την εποχή μας;

Να παράγετε γραπτό λόγο με το εκπαιδευτικό εργαλείο p.p.t. ( 5-6 διαφάνειες)
Χρονική διάρκεια: 1 εβδομάδα


    


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ Ε
Μελέτη μορφής και περιεχομένου
Για την ανάλυση να λάβετε υπόψη σας:
Ø  Ποια η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (εξετάζεται ο ρόλος ανδρών και γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων ).
Ø  Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι προσδοκούν οι μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;)
Ø  Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει το ρόλο που του αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό το ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
Ø  Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
Ø  Εν τέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
Ø  Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
Ø  Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των ηρώων;
Ø  Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
Ø  Πώς παρουσιάζεται η θέση της γυναίκας στην εποχή που γράφεται το κάθε έργο;  Να εστιάσετε στον έρωτα και στην καθολική αγάπη.
Ø  Να συσχετίσετε αυτές τις  απόψεις με την εποχή μας;
Ø  Να επεξεργαστείτε θέματα γραφής, γλώσσας και ύφους των δύο κειμένων

Να παράγετε γραπτό λόγο με το εκπαιδευτικό εργαλείο p.p.t. ( 5-6 διαφάνειες)
Χρονική διάρκεια: 1 εβδομάδα   


  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.